Masterise Homes – “Tâm điểm an cư” – Nhận nhà chỉ với 30%

Phân khu Hawaii – Masteri Waterfront Ocean Park